Het Polderhuis gaat de Westkappelse vuurtorens als museum exploiteren

Westkapelle krijgt een primeur. De grote vuurtoren en het ijzeren torentje worden ingericht als musea en opengesteld voor bezoekers. Het Polderhuis Dijk- en Oorlogsmuseum wordt de beheerder van de torens. De overeenkomst tussen het Polderhuis en Rijkswaterstaat moet nog een definitief beslag krijgen maar de onderhandelingen verkeren in de afrondingsfase. 
Zowel de grote vuurtoren aan het begin van de Zuidstraat als het ijzeren torentje op de dijk zijn aangewezen als beschermde monumenten. Zij bepalen in belangrijke mate het beeld en het karakter van Westkapelle.


De vuurtoren zoals in 1907 geschilderd door Piet Mondriaan

De grote vuurtoren was orok in het verleden al open voor het publiek, zij het op beperkte schaal. Dit werd geregeld door Greta Compeer, die nu met haar werkzaamheden voor de toren wil stoppen.

Jan van Beekhuizen, voorzitter van het museum, is enthousiast over de nieuwe activiteiten van het Polderhuis en vindt het een prachtige aanvulling op de al bestaande culturele voorzieningen. “ Met de beide to­rens is de cirkel voor het museum rond. Bezoekers aan de toren lopen nu in een keer naar boven, bekijken het uitzicht en gaan weer weg. Straks krijgen ze een echt ontdek­kingsreis. Achter de deuren die straks openen, zit telkens een ka­mer. Met verschillende inrichtin­gen. Van torenwachterskamer tot de ruimte waar vroeger de tech­niek zat. Een schitterende manier om opnieuw een stukjeWestkap­els erfgoed te ontsluiten voor een breder publiek. Met respect voor de begraafplaats er omheen. Het wordt geen pret-klimtoren.”

In eerste instantie gaat de  bezoekmogelijkheid van de vuurtoren op de oude voet verder. Later worden de openingstijden uitgebreid en volgt ook de openstelling van het ijzeren torentje op de dijk, in com­binatie met een museumwande­ling; ‘Gidsen langs de zee’.

De torenlichten blijven natuurlijk branden en Rijkswaterstaat houdt onbeperkt topegang tot de karakteristie­ke kustbakens. Die organisatie blijft ook verantwoordelijk voor het technisch en bouwkundig on­derhoud. Het Polderhuis wordt verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de torens. 
Het publiek krijgt geen toegang tot de kwetsbare lichtinstallatie van de vuurtoren.

Gepl.: 24 december 2014

Nieuwe zandsuppleties op strand Domburg en Westkapelle


In opdracht van Rijkswaterstaat is recentelijk begonnen met het opspuiten van zand op het strand van Domburg. Het gaat hier om totaal 350.000 m3 zand, afkomstig van de zeebodem ongeveer 20 km. uit de Walcherse kust.
Vanaf januari 2015 verplaatsen de werkzaamheden zich in zuidelijke richting. Dan is het strand vanaf Noordduin tot ongeveer de Hogeweg aan de beurt. Dit deel van de zeewering werd in 2006 met grote hoeveelheden zand versterkt, in het kader van het Project Zwakke Schakels. Een deel van het toen aangebrachte zand is weer in zee verdwenen of heeft zich door wind en stroming verplaatst naar elders op de kust. Om de zgn. Basiskustlijn te handhaven is het noodzakelijk opnieuw zand aan te brengen. Op het “Westkappelse” deel van de zeewering wordt totaal 600.000 m3 zand opgespoten.
In de loop van 2015 en in 2016 volgen nieuwe zandsuppleties.


De zandzuiger Njord R spuit zand op het strand van Domburg; nov. 2014; foto Lex de Meester

 

Gepl. 27-11-2014  

100 jaar geleden ontplofte een mijn op de dijk

Op maandag 16 november 1914, de Grote Oorlog was drie maanden aan de gang, spoelde op de dijk een zeemijn aan bij het wrak van de City of Benares. Van welke van de aan de oorlog deelnemende naties het oorlogstuig afkomstig was, is nooit achterhaald.
Een demontageploeg van de Koninklijke Marine was voortdurend in de weer om aangespoelde mijnen onschadelijk te maken en ook deze dag moest men in Westkapelle aan de slag. ’s Morgens waren al twee mijnen gedemonteerd op het zuiderstrand, ’s middags was de mijn op de glooiing aan de beurt.


Een zeemijn aangespoeld op het strand van Westkapelle; 1914

Om kwart over twee in de middag schrikte een daverende knal het hele dorp op. In verschillende huizen sprongen de ruiten door de luchtdruk. Het was al snel duidelijk: de mijn was bij het demonteren ontploft en had daarmee een grote catastrofe veroorzaakt. Aanvankelijk dacht men dat er zeven dodelijke slachtoffers waren, later bleken dat er zelfs negen te zijn. De lichamen waren letterlijk aan stukken gescheurd. Naast de mannen van de demontageploeg kwamen twee inwoners van Westkapelle om het leven: de 42-jarige dijkwerker Leunis Roelse en de 33-jarige adjunct-dijkopzichter Martinus Cornelis van Elsäcker. Ook de in Westkapelle ingekwartierde kapitein der infanterie Willem Cornelis Okhuijzen, 35 jaar oud, en de milicien-ordonnans Johannes Lambertus Smits, 24 jaar, moesten hun al dan niet toevallige aanwezigheid met de dood bekopen.
De omgekomen marinemensen van de demontageploeg waren:
Christoffer Jacobus Johannes Bruinsma, 28 jaar, luitenant ter zee 2e klasse, commandant van de mijnenvisser Zeemeeuw
N. de Munk, 25 jaar, luitenant ter zee, a/b HMS De Ruijter
Berardus Nijssen, 40 jaar, majoor-torpedomaker, a/b HMS De Ruijter
L. van der Knaap, korporaal-torpedomaker
Jan François, 35 jaar, matroos 1e klas

Zeven van de slachtoffers werden op donderdag 19 november 1914 in Westkapelle met militaire eer begraven. Smits en Nijssen waren naar hun woonplaats overgebracht.

Bij de begrafenis waren diverse militaire autoriteiten aanwezig, en ook de commissaris van de koningin Quarles van Ufford, burgemeester J.D. Viruly en dominee W. Reus. De ramp werd aangehaald in het parlement en koningin Wilhelmina betuigde haar deelneming.


Het graf van de slachtoffers direct na de begrafenis

Op zondag 16 november 2014 worden vanuit het Polderhuis de ramp en de slachtoffers herdacht. Het programma is als volgt:
12 uur verzamelen bij het Polderhuis
13 uur vertrek te voet naar de begraafplaats achter de vuurtoren
13.20 uur toespraken en herdenking
13.50 uur Last post en 1 minuut stilt
13.55 Kranslegging
14.10 terugkeer naar Polderhuis
14.40-15 uur Vertonen presentatie in het Polderhuis

Gepl. 15 november 2014

Programma herdenking militaire en burgerslachtoffers 2e Wereldoorlog te Westkapelle
1 november 2014

Ceremoniemeester: Drs. Bc. Léon A. DeWitte O.B.E.

10.00 uur vertrek Bevrijdingstoer vanaf het Polderhuis

10.30 uur Herdenkingsplaats Erika (het gehele programma wordt in het Engels gesproken)

Start van de ceremonie
Woord van Welkom door Burgemeester drs. R.J. van der Zwaag

Akte van herinnering door een Veteraan:
We gedenken alle kameraden die stierven in dienst van hun land voor rechtvaardigheid en vrede en wiens herinnering

wij zullen koesteren. Hun nalatenschap aan ons is de vrijheid die zij hebben veroverd met hun moed, kameraadschap
en toewijding voor hun opdracht. De zielen van de rechtschapen mensen zijn in de hand van God.

Vermaning door een veteraan
Wij gedenken voor God en vragen Hem om veiligheid te geven aan hen die voor hun land en voor de bevrijding
van Europa stierven om vrede te brengen voor het hele continent. Zij zijn niet oud geworden zoals wij dat
zijn geworden. Leeftijd zal hen niet uitputten, niet de veroordeelde jaren.
Wanneer de zon ondergaat en weer opkomt, wij zullen hun gedenken.”

Allen: “Wij zullen hun gedenken”.

Signaal door Buglers Royal Marines
- Last Post
- Minuut stilte
- Reveille

Kranslegging (Koralen gespeeld door Brassband OKK)
Lament door Pipers van Interscaldes Pipes en Drums
Volksliederen Deelnemende Landen 1 Groot Brittanië 2 Belgie 3. Noorwegen
4 Frankrijk 5 Canada 6 Zuid Afrika
Dankwoord / Afsluiting
Wilhelmus door Brassband OKK

11.30 uur Monument achter de Vuurtoren (het gehele programma wordt in het Nederlands gesproken)

Start van de ceremonie
Woord van Welkom

Akte van herinnering
We gedenken alle burgers die zijn gestorven in de laatste maanden van 1944 in de Slag om de Schelde.
De mannen, de vrouwen, de kinderen, zij gaven allen hun leven zodat wij in vrede kunnen leven.
Wij zullen hun gift altijd koesteren.

Gezamenlijk gebed 

Signaal door cornettist van  OKK
- Last Post
- Minuut stilte
- Reveille

Kranslegging (Koralen gespeeld door Brassband OKK)
Dankwoord / Afsluiting
Wilhelmus door Brassband OKK

's Avonds om 20 uur: Optreden Blue Jeans Bigband in Westkapelle Herrijst.

 

Gepl. 26-10-2014

 

 

Aftrap Serious Request

Al vele jaren staat Nederland vlak voor kerst op zijn kop door Serious Request. Ook dit jaar weer, in de week van 18 tot en met 24 december, sluiten drie dj's van Radio 3FM zich op in een glazen studio op de Grote Markt in Haarlem. De dj's eten zes dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie. Ze roepen in die week zoveel mogelijk mensen op om in actie te komen om geld in te zamelen voor slachtoffers van armoede en oorlog.  De eerste editie in 2004 bracht € 915.955 op voor de vluchtelingen in Darfur. Sindsdien zetten 3FM en het Rode Kruis elk jaar succesvol een stille ramp op de kaart. In 2013 werd een recordbedrag van € 12.302.747 opgehaald voor het terugdringen van het aantal kinderen dat sterft door diarree.
Een Zeeuws Glazen Huis in Oostkapelle heeft ook bijdragen geleverd aan deze landelijke actie. Na twee edities in Oostkapelle, wordt de actie in 2014 georganiseerd in Westkapelle. Het Glazen Huis komt te staan in de Zuidstraat bij Het Kasteel van Batavia. Inmiddels zijn er al veel acties in voorbereiding en heeft zich ook een groot aantal vrijwilligers aangemeld. Zaterdag 18 oktober 2014 werd bekendgemaakt welke dj’s zich in het Glazen Huis gaan opsluiten.De "gelukkigen" zijn Jordy Conté, Jeroen Burgs, Sander Willemse en  (als tijdelijk vervanger van Jordy) André Theune.


De SR-dj's Jordy Conté, Jeroen Sander Willemse en Jeroen Burgs. Foto Izaäk Verkeste

In de PZC van maandag 20 oktober 2014 staat over SR-Westkapelle het volgende artikel van Henk Postma:

Nog twee maanden te gaan, maar Westkapelle warmde zich zaterdag al op. Horecazaak Kasteel van Batavia was volgelopen voor de bekendmaking van de vier dj’s die daar in de week voor kerst zes dagen vastend plaatjes draaien om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request. Westkapelle neemt daarmee het stokje over van Oostkapelle, waar de afgelopen twee jaren bedragen van 118.000 en 88.000 euro zijn ingezameld. Onder het motto ‘Handen af van onze meiden’ komt Serious Request dit jaar op voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in oorlogs- en conflictgebieden.
In Westkapelle wordt er een Glazen Huis voor gebouwd tegen de gevel van Kasteel van Batavia. De dj’s die er hun intrek nemen zijn oudgedienden Jordy Conté uit Westkapelle en Jeroen Burgs uit Oostkapelle, en twee nieuwe gezichten: Sander Willemse uit Domburg en Jan Theune uitWestkapelle. De laatste is er bij gehaald om zijn dorpsgenoot Jordy Conté een tijdje te vervangen. Die moet namelijk twee dagen verstek laten gaan wegens werkzaamheden elders.

Er komt bij het Glazen Huis ook een evenemententent te staan. Het streven om zo veel mogelijk Walchenaren, en liefst ook andere Zeeuwen in beweging te krijgen, heeft inmiddels al veel weerklank gevonden. Nu al hebben meer dan vijftien bedrijven hun medewerking toegezegd en zijn tientallen geldinzamelingsacties in voorbereiding, vooral ook in Westkapelle zelf. Zo houdt voetbalvereniging De Noormannen op 11 december een sportquiz ten bate van Serious Request, heeft korfbalvereniging De Stormvogels een speculaaspoppenactie aangekondigd en hebben ook muziekvereniging OKK en het koor Exaudi toegezegd in actie te komen.
Op vrijdag 28 november vindt er een Noordse Wintermarkt plaats met een grote diversiteit aan kramen, met muziek, eten, drinken, vuurkorven, feestverlichting en een springkussen. De markt is van 15.00 tot 20.00 uur in de Noordstraat. Er is dan van alles te koop, van sieraden tot natuurproducten, van brocante tot bloemen, en van steigerhout tot mutsen, sjalen en etenswaren. Je kan er zelfs terecht voor een massage.

,,Gelukkig is Westkapelle nu ook besmet met het Serious Request-virus”, zei initiatiefnemer Hans Burgs van de twee vorige edities in Oostkapelle zaterdagavond bij het overdragen zijn ‘sleutel’ aan het organisatiecomité in Westkapelle. Dat gebeurde in het bijzijn van burgemeester Rob van der Zwaag, die nog maar weer eens opmerkte trots te zijn op het saamhorigheidsgevoel in de Veerse dorpen.
Zaterdag vonden in Westkapelle ook alvast een muziekquiz en een loterij plaats ten bate van de actie.

Gepl. 20-10-2014