Bom gevonden bij KNRM-gebouw

Op donderdag 24 maart 2011 is bij de werkzaamheden op "d'n platten dune", bij het gebouw van de reddingmaatschappij een bom opgedoken uit de 2e wereldoorlog. Hieronder het bericht hieromtrent in de PZC.

Zware vliegtuigbom gevonden in Westkapelle

donderdag 24 maart 2011 | 16:33 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 24 maart 2011 | 21:21

WESTKAPELLE - Bij de werkzaamheden voor de dijkversterking bij Westkapelle is een Engelse vliegtuigbom van duizend pond aangetroffen.

Volgens de gemeente Veere is duidelijk 'dat het lastig, risicovol en kostbaar wordt en dat het ruimen gevolgen zal hebben voor de openbare orde en veiligheid in een gedeelte van Westkapelle'. Er komt extra bewaking tot de bom is veilig is gesteld. Het gaat om een projectiel dat tijdens de bombardementen op de zeedijk van Westkapelle van 3 oktober 1944 is afgeworpen. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), de politie en de gemeente Veere zijn bezig met het opstellen van een draaiboek voor de ruiming van de bom. Het explosief ligt nu goed afgedekt in de bodem ligt. Wanneer de bom wordt geruimd is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de exacte aard en omvang van de veiligheidsmaatregelen die tijdens de ruiming genomen worden.