KNRM-post Westkapellebestaat 100 jaar.

Op 11 november 2011 bestond het station Westkapelle van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij honderd jaar. Daar werd die dag bij stil gestaan tijdens een herdenking op de zeedijk. Er wordt een krans gelegd op de plek waar het Finse schip City of Benares destijds verging en in het Polderhuis is er een expositie over 100 jaar KNRM. De KNRM bestaat uit vrijwilligers.
Bij de herdenking was burgemeester van der Zwaag van Veere aanwezig, tevens voorzitter van het KNRM reddingsstation Westkapelle. Ook was een vertegenwoordiger van de Finse ambassade aanwezig. Tijdens de herdenking zijn de vlaggen van Nederland, Finland en de KNRM halfstok gehangen. Er werd een krans in zee gelegd en met het wipperkanon werd één saluutschot gelost.

Schipbreuk
De KNRM-post werd opgericht enkele weken na de schipbreuk in 1911 van het Finse schip City of Benares. Daarbij kwamen negen Finse matrozen om het leven, ondanks de hulp van Westkappelaars, die een levende ketting in zee vormden om de drenkelingen te redden. Tien opvarenden werden gered.

Wipperkanon
In het jaar van de scheepsramp kwam er ook een wipperkanon bij de reddingspost. Daarmee kan een lijn wordt overgeschoten vanaf het strand naar een schip. Aan die lijn zit een soort reddingsbroek, waarin iemand kan hangen. Zo worden drenkelingen overgebracht van het schip naar het strand.

Wrak
Restanten van het wrak bleven 95 jaar op de kustlijn tegen de dijk liggen, maar zijn nu in de museumtuin van het Polderhuis gelegd. Zo vormen zij een blijvende herinnering aan de dappere dorpsmensen die mensen in nood probeerden te redden.

De Veerse Bode wijdde op 16 nobember 2011 onderstaand artikel aan de 100-jarige KNRM:

 15 november 2011

Stefanus Gabriëlse en Elizabeth Verhage trouwden in 1951 in een Zwitserse noodbarak

Auteur: door Annemarie Zevenbergen, PZC,  donderdag 06 oktober 2011 | 07:30

WESTKAPELLE - Ze herinneren zich de huwelijksdag zestig jaar geleden nog.

Niet in detail, maar wel dat de huwelijksvoltrekking plaatsvond in een van de zes Zwitserse na-oorlogse barakken in Westkapelle

Het echtpaar Elisabeth Johanna (86) en Stefanus Gabriëlse-Verhage (84) vierden woensdag zijn 60-jarig huwelijksfeest. Bescheiden weliswaar, want het echte feest is vrijdag. Een receptie in Westkapelle Herrijst gevolgd door een koud en warm buffet. Met optreden van mondharmonicaorkest De Krekels, want daar heeft Stefanus ook bij gespeeld.
Het stel leerde elkaar in 1946 kennen op de terugreis van een collecteronde voor het wijkcentrum door het westen en oosten van Nederland. Ze zijn geboren en getogen in Westkapelle. Alleen Elisabeth was een tijdje geëvacueerd in Krabbendijke door de inundatie.
Stefanus werkte tot 1987 mee aan een groot aantal dijkverzwaringsprojecten, zowel in Zeeland als daarbuiten. Zijn laatste klus was aan de Westkapelse dijk.
Elisabeth is volgens haar man een begenadigd aardappelschilster. "Ze deed dat al tijdens de wederopbouw, samen met andere dorpsvrouwen. Ze kan dat nu nog, terwijl ze slecht ziet, in één schil van zo'n zestig centimeter lang."
Het paar kreeg drie kinderen en zes kleinkinderen.

Zandsuppletie op strand Westkapelle

Rijkswaterstaat start naar verwachting in de eerste helft van oktober 2011 met het opspuiten van het strand. Het strand van het badstrand Westkapelle tot en met de boulevard van Zoutelande wordt voorzien van een extra laag zand. Aannemer Jan de Nul brengt met zijn hopper Alexander von Homboldt 805.000 m3 zand aan. De inmeetactiviteiten zijn in een eerder stadium uitgevoerd en ook het benodigde materiaal is al aangevoerd.

De suppletie tussen Westkapelle en Zoutelande is een strandsuppletie. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. Hiermee wordt de Basiskustlijn gehandhaafd. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek.

De suppleties maken deel uit van het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland droge voeten houdt.

 

Boek "Het niet vertelde verhaal van 44" verschijnt op 26 september 2011

Maandag 26 september 2011 verschijnt het boek "Het niet vertelde verhaal van 44", geschreven door Ada van Hoof. De schrijfster bundelt een aantal herinneringen, ervaringen en emoties van mensen die het bombardement op Westkapelle op 3 oktober 1944 aan den lijve hebben meegemaakt. Het eerste exemplaar van boek wordt gepresenteerd in het Polderhuis om 14.00 uur in aanwezigheid van burgemeester R. van der Zwaag van Veere, de voorzitter van het Polderhuis en enkele afgevaardigden van de provincie Zeeland.

De PZC schreef over de totstandkoming van het boek enige tijd geleden het volgende artikel:

Open monumentendag

Zaterdag 10 september 2011 worden weer veel monumenten voor het publiek opengesteld, ook in de gemeente Veere, ook de toren en de molen van Westkapelle.Het thema van de open monuimentendag is "Hergebruik van monumenten"

Aanvullende informatie van de gemeente:

Rond Oostkapelle in het beschermd natuurgebied de Manteling treffen we een aantal monumentale buitenplaatsen aan waarvan er in het midden van de 18e eeuw ruim 200 op Walcheren aanwezig waren. De monumenten in Domburg dragen bij aan de herinnering van de grandeur van deze badplaats aan het einde van de 19e / begin 20e eeuw. De dorpen in het agrarische middengebied van de gemeente Veere hebben allemaal monumentale kerken en monumenten met een (vroegere) agrarische functie zoals boerderijen en molens. De statige vuurtoren van Westkapelle (oorspronkelijk de toren van een kerk) inspireerde Mondriaan tot het maken van prachtige schilderijen. Kortom, gemeente Veere heeft een rijke schakering aan monumenten op haar grondgebied. Het Comité Open Monumentendag Veere heeft een flink aantal monumenteneigenaren bereid gevonden de deuren te openen. De in deze brochure opgenomen monumenten gaan (gedeeltelijk) open. De nummers van de monumenten zijn op een kaartje aangegeven. Dit jaar is het thema ‘Nieuw gebruik – oud gebouw’. Het gaat over hergebruik van bijvoorbeeld het voormalige gemeentehuis, de vroegere school of de oude pastorie. Iedere kern van de gemeente Veere heeft wel gebouwen die een andere, nieuwe bestemming hebben gekregen. In de brochure die u hieronder vindt als bijlage, ziet u alle deelnemende monumenten en vindt u een uitgebreide toelichting op het thema.

De brochures zijn ook verkrijgbaar bij de vestigingen van het VVV, de plaatselijke supermarkten en op het gemeentehuis. Op de dag zelf liggen ze ook bij de deelnemende monumenten. Dat geldt ook voor de fietsroutes.