Zandsuppletie op strand Westkapelle

Rijkswaterstaat start naar verwachting in de eerste helft van oktober 2011 met het opspuiten van het strand. Het strand van het badstrand Westkapelle tot en met de boulevard van Zoutelande wordt voorzien van een extra laag zand. Aannemer Jan de Nul brengt met zijn hopper Alexander von Homboldt 805.000 m3 zand aan. De inmeetactiviteiten zijn in een eerder stadium uitgevoerd en ook het benodigde materiaal is al aangevoerd.

De suppletie tussen Westkapelle en Zoutelande is een strandsuppletie. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. Hiermee wordt de Basiskustlijn gehandhaafd. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek.

De suppleties maken deel uit van het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland droge voeten houdt.

 

Boek "Het niet vertelde verhaal van 44" verschijnt op 26 september 2011

Maandag 26 september 2011 verschijnt het boek "Het niet vertelde verhaal van 44", geschreven door Ada van Hoof. De schrijfster bundelt een aantal herinneringen, ervaringen en emoties van mensen die het bombardement op Westkapelle op 3 oktober 1944 aan den lijve hebben meegemaakt. Het eerste exemplaar van boek wordt gepresenteerd in het Polderhuis om 14.00 uur in aanwezigheid van burgemeester R. van der Zwaag van Veere, de voorzitter van het Polderhuis en enkele afgevaardigden van de provincie Zeeland.

De PZC schreef over de totstandkoming van het boek enige tijd geleden het volgende artikel:

Open monumentendag

Zaterdag 10 september 2011 worden weer veel monumenten voor het publiek opengesteld, ook in de gemeente Veere, ook de toren en de molen van Westkapelle.Het thema van de open monuimentendag is "Hergebruik van monumenten"

Aanvullende informatie van de gemeente:

Rond Oostkapelle in het beschermd natuurgebied de Manteling treffen we een aantal monumentale buitenplaatsen aan waarvan er in het midden van de 18e eeuw ruim 200 op Walcheren aanwezig waren. De monumenten in Domburg dragen bij aan de herinnering van de grandeur van deze badplaats aan het einde van de 19e / begin 20e eeuw. De dorpen in het agrarische middengebied van de gemeente Veere hebben allemaal monumentale kerken en monumenten met een (vroegere) agrarische functie zoals boerderijen en molens. De statige vuurtoren van Westkapelle (oorspronkelijk de toren van een kerk) inspireerde Mondriaan tot het maken van prachtige schilderijen. Kortom, gemeente Veere heeft een rijke schakering aan monumenten op haar grondgebied. Het Comité Open Monumentendag Veere heeft een flink aantal monumenteneigenaren bereid gevonden de deuren te openen. De in deze brochure opgenomen monumenten gaan (gedeeltelijk) open. De nummers van de monumenten zijn op een kaartje aangegeven. Dit jaar is het thema ‘Nieuw gebruik – oud gebouw’. Het gaat over hergebruik van bijvoorbeeld het voormalige gemeentehuis, de vroegere school of de oude pastorie. Iedere kern van de gemeente Veere heeft wel gebouwen die een andere, nieuwe bestemming hebben gekregen. In de brochure die u hieronder vindt als bijlage, ziet u alle deelnemende monumenten en vindt u een uitgebreide toelichting op het thema.

De brochures zijn ook verkrijgbaar bij de vestigingen van het VVV, de plaatselijke supermarkten en op het gemeentehuis. Op de dag zelf liggen ze ook bij de deelnemende monumenten. Dat geldt ook voor de fietsroutes.

Reddingspost Westkapelle bestaat 100 jaar

Na het vergaan van de City of Benares in oktober1911 werd in Westjkapelle een wippertoestel gestationeerd. De in later jaren verder uitgebouwde reddingspost bestaat in 2011 dus 100 jaar. Ter viering en herdenking van dit jubileum worden op 27 juli 2011 een aantal activiteiten georganiseerd. De Veerse Bode besteedt aan het jubileum aandacht met onderstaand artikel.

Zuiderhoofd Westkapelle heropend

vrijdag 15 juli 2011 | 13:19 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 15 juli 2011 | 14:31

Het Zuiderhoofd in Westkapelle is vrijdag heropend.
WESTKAPELLE - Helemaal af is de restauratie van het Zuiderhoofd of, zoals de Westkappelaars zeggen Groothoofd, nog niet, maar dat stond de opening vrijdagmorgen niet in de weg.
Heel wat partijen betaalden mee aan de restauratie van het historische paalhoofd: de gemeente Veere, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij Nederland, waterschap Scheldestromen en ook de Europse Unie deed een flink duit in het zakje. De restauratie kostte 450.000 euro. Het Zuiderhoofd in Westkapelle is ruim honderd jaar geleden. Het heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad: als paalhoofd ter bescherming van de kust; als aanlegsteiger voor loodsen en om materiaal voor dijkversterkingen aan wal te brengen; en als toeristische trekpleister voor vissers, wandelaars en overige recreanten.
Foto Izaäk Verkeste