Dijkversterking in laatste fase

Het werk aan de nooddijk bij erica en het badstrand, "het Gat van Westkapelle" is de laatste fase ingegaan. Het dijktraject heeft een nieuwe, sterke glooiing gekregen. Op dit moment worden de laatse zaken afgerond. De vondst van de bom zorgde voor enige vertaring doordat een groot stuk duin afgegraven moest worden bij het KNRM-gebouw. Daar moet nu nog een nieuwe trap komen. Verder worden er rondom het KNRM-plateau nog nieuwe perkoenpaaltjes geplaats, om het karakteristieke beeld terug te brengen. Het werk is vóór de bouwvakvakantie (22 juli) afgerond

Fonds voor handel en nijverheid/Fonds tot heil van Jongelingen Westkapelle.

In het bekende boek over de geschiedenis van Westkapelle van K. Baart wordt gewag gemaakt van de oprichting van het Fonds tot heil van Jongelingen in 1825. De SCW heeft meer informatie over de oprichting en activiteiten van dit fonds verzameld.

Lees meer hierover

Bom van Westkapelle op weg naar Oranjezon
  dinsdag 31 mei 2011 | 13:56 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 31 mei 2011 | 14:20


2/15  WESTKAPELLE - De Explosieven Opruimingsdienst heeft de zware vliegtuigbom in Westkapelle ontmanteld.
Het explosief wordt vanmiddag in een speciale vrachtwagen naar de springplaats bij Oranjezon gebracht. De verwachting is dat de bom daar rond 14.45 uur tot ontploffing zal worden gebracht.

De duizendponder was gevonden bij werkzaamheden aan de zeewering naast het KNRM-station.

Vanochtend moesten de bewoners van honderd woningen in de buurt van de bom hun woning verlaten. Zo'n dertig mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om in Westkapelle Herrijst de ontmanteling van de bom af te wachten. Zij mogen weer terug naar huis.

Demontage bom Westkapelle begonnen
  dinsdag 31 mei 2011 | 10:17 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 31 mei 2011 | 10:36

 
Geëvacueerde inwoners van Westkapelle wachten in Westkapelle Herrijst op de dingen die komen gaan.
 

WESTKAPELLE - In Westkapelle in de Explosieven Opruimingsdienst begonnen met de demontage van een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.
Volgens burgemeester Rob van der Zwaag verloopt de operatie tot nu toe voorspoedig.

Bewoners van honderd woningen in Westkapelle hebben vanmorgen hun huis verlaten vanwege de ruiming van de duizendponder die gevonden is naast het KNRM-station. De politie heeft de huizen gecontroleerd en daarna verzegeld. Problemen hebben zich niet voorgedaan. De meeste van de 174 bewoners hebben zelf een tijdelijk onderdak gevonden. Zo'n dertig mensen maken gebruik van de opvang in Westkapelle Herrijst, waar koffie, cake en bolussen klaar stonden.

Zeeuwen huis uit om vliegtuigbom


In Westkapelle, in Zeeland, wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Bewoners in een straal van 500 meter rond de vindplaats moesten hun huis uit.
ZEEUWEN HUIS UIT OM VLIEGTUIGBOM
Foto

De bewoners worden tijdelijk in de buurt opgevangen. De bom wordt gedemonteerd en naar het strand bij Vrouwenpolder gebracht. Daar wordt hij vernietigd.

De bom, een Engelse duizendponder, werd in maart gevonden toen er werd gegraven voor de versterking van de dijken langs de kust.

© ANP