Westkappels dialect

De Stichting Cultuurbehoud hecht grote waarde aan de plaatselijke spreektaal, het dialect. Zij streeft naar wetenschappelijk onderzoek en studie naar de aard van dit dialect en waar idiom, zegswijzen en uitspraak afwijken van het ´standaard´Zeeuws. Zover is het nog niet. Wel is een lijst samengesteld van woorden en uitdrukkingen die gangbaar zijn of waren in westkapelle en minder of niet meer in andere Walcherse dorpen.

Klik voor deze lijst in het menu Cultuurhistorie op Dialect

 

Zeeuwse Streekdrachtendag

Op zaterdag 25 september 2010 is organiseert de Stichting Zeeuwse Streekdrachten een contact- en presentatiedag van de Zeeuwse streekdrachten in Axel. De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle mag en wil daarbij niet ontbreken. Een delegatie van zo´n 16 Westkappelaars, vrouwen en mannen, gaat zich in de traditonele kleding in Axel presenteren. wie ze wil zien,  om half negen ´s ochtends vertrekken ze per bus van de Markt.

9/9/2010

 

"t Grôôt Ôôd

Een verheugend bericht vandaag in de PZC. Bij de gemeente het waterschap en nog andere instanties hebben ze geld gevonden om 't ôôd te gaan opknappen. Niet voor z'n tijd. Zo'n 450.000 euro mag het kosten. Daar kun je nogal wat voor doen, zou je zeggen. Zo blijkt maar weer dat de acties van Jaap Peene en zijn medestrijders en ook de satirsche pop van de gaaischieters hun gewaardeerde invloed hebben gehad. Eigenlijk hadden die verantwoordelijke instanties dat allemaal zelf moeten zien, maar alla, ze willen er nu toch wat van maken. Zo snel mogelijk beginnen maar en niet te schraal aanpakken. Dus palen en gordingen vernieuwen, nieuwe ijzeren mutsen erop en een nieuw plankier.

9 september 2010

Nieuwe website!

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle (SCW) heeft sinds 20 juli 2010 een splinternieuwe website. De site is opgezet in samenwerking met Elloro Design uit Westkapelle. Op dit moment staat er nog weinig op de site maar dat gaat in de komende tijd veranderen. De rubrieken in de kop van de homepage geven een indruk van de onderwerpen waarmee de SCW zich bezighoudt.

22-7-2010