Westkapelle Werkt = Tentoonstelling van foto'en schilderijen

De jaarlijkse "dubbeltentoonstelling van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en de Westkappelse Schildersclub is te bewonderen van 23 t/m 27 augustus 2018 in het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst". 
Onder het motto "Westkapelle Werkt" zijn historische foto's te zien van oude beroepen en werkzaamheden die karakteristiek waren voor Westkapelle en haar inwoners. De leden van de Westkappelse Schildersclub heeft met hetzelfde motto in het afgelopen jaar diverse schilderijen gemaakt, die tegelijkertijd worden gepresenteerd. 

Voor openingstijden en meer info zie onderstaande flyer. 

Gepl. 13-8-2018

 

In memoriam Samuel Minderhoud (1947-2018)

Samuel (Sam) Minderhoud, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veelvuldig kampioen ringrijden is op 6 april 2018 op 71-jarige leeftijd overleden. Hij leidde al jaren een teruggetrokken leven.
Sam  was een telg uit de ringrijdersfamilie Minderhoud, van de hofstede aan de Prelaatweg. Naast Sam vierden ook zijn broer Leen en zijn zuster Marietje grote successen. 

Sam Minderhoud won meerdere keren de grote ringrijderij in Middelburg, met de beker van de koningin. Als een van de weinigen in de tijd stak hij 30 ringen in 30 beurten. Ook de zomerwedstrijd in Westkapelle wist hij meermaals op zijn naam te schrijven. 

Gepl. 12 april 2018 

 

Boek met foto's "Aan de keukentafel" van Jan de Jonge


Een jaar lang fotografeerde de Westkappelse fotograaf Jan de Jonge (1953) meer dan 100 Westkappelaars waar ze zich het meest thuis voelen: aan de keukentafel. Het resultaat is een serie ontroerende en karakteristieke portretten van de mensen zelf en ook van hun dagelijkse omgeving en van hun levensstijl.
Een groot deel van de foto's is te zien in een expositie in Het Polderhuis, die tot nu toe al veel bezoekers trok en bewondering oogstte.
De foto's zijn nu ook uitgegeven in boekvorm, in eigen beheer door de fotograaf. Het is een fraai vormgegeven boekwerk geworden, dat in feite een documentaire en een tijdsbeeld is van de Westkappelse samenleving en de nog aanwezige sociale cohesie.

Jan de Jonge presenteerde zijn boek tijdens een sessie in het Polderhuis op vrijdag 23 maart 2018. Hij rijkte het eerste exemplaar uit aan zijn collega-fotograaf Ruben Oreel, die hem hety laatste zetje gaf om tot het boek te komen.

Het boek is te koop in het Polderhuis; prijs € 19,90.

Gepl.  26 maart 2018

 

Jakobus Pouwelse

* Westkapelle 1 maart 1932 - † Middelburg 17 december 2017

Jac Pouwelse werd geboren in Westkapelle als zoon van “meester Pouwelse”, onderwijzer aan de Chr. School. Hij vertrok al als kind naar elders en het grootste deel van zijn leven heeft hij gewoond in Jutphaas en Nieuwegein.
Jac heeft gewerkt als elektronicus. Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op genealogie. Op zoek naar zijn eigen roots kwam hij uiteraard weer in Westkapelle terecht. Hij ging wonen in een zomerwoning in de Krekelstraat. Door zijn stamboomonderzoek kwam hij er achter dat bijna alle Westkappelaars op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn. Hij verzamelde zijn onderzoeksresultaten in het boek “Westkapelle, één familie”, samen een bestand van meer dan 10000 personen waarvan de namen voorkomen in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Westkapelle.
Deze informatie is tevens te vinden op de website http://gensdatapro.ngv.nl/westkapelle/westkapelleframeset.htm?westkapellestart.htm

Zijn belangstelling voor de geschiedenis van Westkapelle bracht Jac ook bij de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Vanaf de oprichting in 1996 tot april 2017 was hij bestuurslid. Hij was zeer bedreven met de computer, al lang voordat dit gemeengoed was en hij heeft een massa documentatie en beeldmateriaal van de SCW gedigitaliseerd.
Jac was ook vrijwilliger bij het Polderhuis. Hij was museumsuppoost en lid van de datawerkgroep, belast met het digitaal inventariseren van de collectie. Verder is hij betrokken geweest bij de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die bewaard worden in het Zeeuws Archief.

Op 21 december 2017 wordt Jac Pouwelse begraven in Westkapelle. Om 14.00 uur is er een afscheidsdienst in Het Polderhuis.

Gepl. 20-12-2017