Leintje Huibregtse, de oudste Westkappelse, overleden

In het verzorgingstehuis Buitenrust in Middelburg is op 22 november 2018 Leintje Huibregtse uit Westkapelle op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste vrouw van het dorp en één van de laatste Westkappelse vrouwen die nog dagelijks de traditionele klederdracht droeg.

Leintje Huibregtse werd geboren op 7 september 1920. Haar lange leven bestond voor een groot deel uit werken en zorgen, één van de oorzaken dat zij nooit getrouwd is. Op jonge leeftijd ging zij werken in hotels in Domburg. Daarna moest zij de zorg op zich nemen van eerst haar ouders en daarna haar eveneens ongehuwd gebleven en thuiswonende broers en zuster. Daarnaast was zij lange tijd mantelzorger voor familieleden en buren. Uiteindelijk bleef zij alleen over en tot de zomer van 2018 is zij zelfstandig blijven wonen in haar huisje in de Papestraat.
Aan een leven voor zichzelf is mevr. Huibregtse eigenlijk nooit toegekomen. Haar zorg en toewijding voor haar medemensen was vanzelfsprekend en onopvallend en een onderscheiding daarvoor is haar nooit te beurt gevallen.
Haar lichamelijke gesteldheid takelde de laatste jaren sterk af maar tot haar laatste dag bleef mevr. Huibregtse scherp van geest en in alles geïnteresseerd. Zij was een vraagbaak voor de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle over het oude Westkappelse leven en dorpsgebeuren.
Op 28 november 2018 wordt zij in Westkapelle begraven.

26-11-2-18

 

Westkapelle Werkt = Tentoonstelling van foto'en schilderijen

De jaarlijkse "dubbeltentoonstelling van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en de Westkappelse Schildersclub is te bewonderen van 23 t/m 27 augustus 2018 in het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst". 
Onder het motto "Westkapelle Werkt" zijn historische foto's te zien van oude beroepen en werkzaamheden die karakteristiek waren voor Westkapelle en haar inwoners. De leden van de Westkappelse Schildersclub heeft met hetzelfde motto in het afgelopen jaar diverse schilderijen gemaakt, die tegelijkertijd worden gepresenteerd. 

Voor openingstijden en meer info zie onderstaande flyer. 

Gepl. 13-8-2018

 

In memoriam Samuel Minderhoud (1947-2018)

Samuel (Sam) Minderhoud, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veelvuldig kampioen ringrijden is op 6 april 2018 op 71-jarige leeftijd overleden. Hij leidde al jaren een teruggetrokken leven.
Sam  was een telg uit de ringrijdersfamilie Minderhoud, van de hofstede aan de Prelaatweg. Naast Sam vierden ook zijn broer Leen en zijn zuster Marietje grote successen. 

Sam Minderhoud won meerdere keren de grote ringrijderij in Middelburg, met de beker van de koningin. Als een van de weinigen in de tijd stak hij 30 ringen in 30 beurten. Ook de zomerwedstrijd in Westkapelle wist hij meermaals op zijn naam te schrijven. 

Gepl. 12 april 2018 

 

Boek met foto's "Aan de keukentafel" van Jan de Jonge


Een jaar lang fotografeerde de Westkappelse fotograaf Jan de Jonge (1953) meer dan 100 Westkappelaars waar ze zich het meest thuis voelen: aan de keukentafel. Het resultaat is een serie ontroerende en karakteristieke portretten van de mensen zelf en ook van hun dagelijkse omgeving en van hun levensstijl.
Een groot deel van de foto's is te zien in een expositie in Het Polderhuis, die tot nu toe al veel bezoekers trok en bewondering oogstte.
De foto's zijn nu ook uitgegeven in boekvorm, in eigen beheer door de fotograaf. Het is een fraai vormgegeven boekwerk geworden, dat in feite een documentaire en een tijdsbeeld is van de Westkappelse samenleving en de nog aanwezige sociale cohesie.

Jan de Jonge presenteerde zijn boek tijdens een sessie in het Polderhuis op vrijdag 23 maart 2018. Hij rijkte het eerste exemplaar uit aan zijn collega-fotograaf Ruben Oreel, die hem hety laatste zetje gaf om tot het boek te komen.

Het boek is te koop in het Polderhuis; prijs € 19,90.

Gepl.  26 maart 2018