Een onderdeel van het Zeeland Nazomer Festival is de gratis ‘podcastwandeling’ Walk of Things in Westkapelle.

Walk of Things is een podcast, en dus bedoeld voor de smartphone. Het is ook ‘zij’ (de telefoon) die je aan het begin toespreekt. ‘Zij’ beschouwt ons tweeën als een symbiose, en mij als haar benen. Ze wil dat wij de wereld doortrekken, ons overgeven aan alles wat er onderweg te zien is, en luisteren naar wat ‘de dingen’ ons te zeggen hebben. Ons onthaasten, en ons versimpelen.

Walk of Things is een ‘theatraal’ project dat stamt uit Oerol 2019. Dat is ook een zee-land natuurlijk. Bovendien is dit een project buiten tijd en plaats. Dus past het nog altijd in het Zeeland Nazomerfestival. Podcasts zijn aan een geweldige opmars bezig, dus ook om die reden is de keuze te begrijpen. En misschien te prijzen. Misschien, want het voelt een beetje dubbel: jezelf afsluiten geeft een ander soort focus, een nieuwe beleving. Maar het is zo individueel en universeel, dat je er nauwelijks een festivalgevoel van krijgt.

Na de kennismaking met ‘haar’ van de telefoon, krijgen we een relaas uit de mond van de zee (over de eeuwigheid), van een worm (over de oorsprong), van de dijk (een jazz-rap over goed en fout en risico durven nemen) en van de wind (over rust en beweging).

Ondertussen zijn we aan het wandelen, vanaf het Polderhuis in Westkapelle (boven op de dijk inloggen met QR-code). Dan over de dijk richting Domburg. Tot het vogeltelpunt en terug een klein uurtje. Een goed decor voor een filosofische excursie. En voor wie wandelen wat moeilijker is, is het net zo interessant om plaats te nemen op een bankje. De zee als Grote Aanwezige is wel een belangrijke inspirerende factor.

Eens goed nadenken over zin en oorsprong van het leven, over hoe het verder moet met de mensheid, kan belangwekkend zijn. Maar voor die helft van de mensen die zich introvert kan noemen, is het eigenlijk helemaal niets nieuws. Die helft kruipt wel vaker in de huid van de dingen om hen heen, en denkt na. Walk of Things biedt dus een kans van één op twee op iets verrassends of op iets zeer vertrouwds.

Officiële vlag Westkapelle te koop in het Polderhuis

 

(Overgenomen uit Middelburgse & Veerse Bode 6 juli 2021)

Gouwe Ouwe (ouwerwesse) met tekst en muziek op de website

De tijden zijn nog niet rijp voor een echte Westkappelse community-singing en op Zing maar mee-sessies kunnen we alleen maar hopen. Maar eenmaal komt de tijd dat we deze traditie in ere kunnen herstellen.
In 2006 verscheen het boekwerk “Gouwe Ouwe”, een samenwerkingsproject van Kees van Rooijen (1920-2010) en Kris Minderhoud 1920-2017). Dit is een bundel van een honderdtal ballades en volksliederen, die in Westkapelle nog regelmatig te horen zijn. Kris wist alle teksten uit zijn hoofd, Kees kende de melodieën en voorzag de teksten van het notenschrift.
Met dank aan Marjan van Rooijen, dochter van de schrijver, die toestemming gaf voor plaatsing, konden we deze website uitbreiden met de integrale versie van Gouwe Ouwe.
Raadpleeg Gouwe Ouwe met onderstaande links  om alvast in de zangstemming te komen voor de blije postcoronatijd. 

Westkapelle zingt, altijd en overal. Over ouwerwesse en community singing
K. van Rooijen en Kris Minderhoud, Gouwe Ouwe, Voorblad, voorwoord, inhoudsopgave
Ouwerwesse A-D
Ouwerwesse E-K
Ouwerwesse L-S
Ouwerwesse T-Z

Ouwerwesse op YouTube

Roedeldida

Wat lijdt er toch zo'n menig paar

Westkapelles Kwartet Het was op een zomer in in het seizoen

 

Gepl. 10-2-2021

Tank weg voor grondige opknapbeurt


Een roestige tank wachtend op transport naar Nieuwdorp

De Shermantank staat niet meer op de dijk bij Westkapelle. Met behulp van een zware kraan werd het voertuig op 8 december 2020 van zijn plek getild en per dieplader overgebracht naar de werkloods van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Daar wordt de Sherman volledig gerestaureerd door vrijwilligers. Daarna komt hij weer terug naar Westkapelle.

Wethouder Pieter Wisse (CDA, cultuur) verwacht dat hij er november volgend jaar weer staat als de geallieerde landing wordt herdacht. Wisse is blij dat het dagelijks bestuur van de gemeente geld vrij heeft gemaakt voor de restauratie. ,,Dat we doorgepakt hebben.” Want de tank verkeert in een slechte conditie. De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle sloeg al enkele keren alarm omdat hij maar slechter en slechter werd. De tank moet volgens de stichting behouden blijven omdat het voertuig daadwerkelijk betrokken was bij de bevrijding van Westkapelle. Ook Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum noemt hem zelfs een van de belangrijkste monumenten die herinneren aan de Slag om de Schelde.

De tank wordt de komende weken onderdeel voor onderdeel helemaal uit elkaar gehaald. Dan pas kunnen de vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum zien welke onderdelen aangekocht of nagemaakt moeten worden. Ook wordt er een speciale verf aangebracht zodat de tank bestand is tegen het zout van de zee.

Via een QR-code, op een bord op de plek van de tank, is online het restauratieproject te volgen. Daar worden zowel foto’s als filmpjes op geplaatst. Als de tank terug is gaan vrijwilligers van het Polderhuis haar onderhouden.

Tekst Emile Calon, PZC

Gepl. 9-12-2020

Oud-burgemeester Westkapelle overleden

WESTKAPELLE - Een echte dorpsburgemeester met veel contacten. Met die woorden typeert Westkapellenaar Jan Kaland oud-burgemeester Henk Andries van Maldegem (81). Hij overleed 1 december en zijn familie nam in verband met de coronacrisis in besloten kring afscheid van hem.


Henk van Maldegem in één van de laatste raadsvergaderingen in Westkapelle, geflankeerd door de wethouders Jan Bostelaar en Piet Hengst; 18 april 1996; foto W.F. Helm, Zeeuws Documentatiecentrum

Van Maldegem was van 1981 tot 1997 burgemeester van Westkapelle. Na zijn studie hts werktuigbouwkunde verliet hij zijn geboorteplaats Vlissingen en werkte vier jaar bij het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde in Wageningen. Vervolgens koos hij voor het onderwijs en werd eerst leraar vaktechnisch tekenen aan de lts in Loosduinen en vervolgens leraar praktische toepassing aan de hts in Arnhem. In die tijd kreeg hij ook politieke ambities en werd voor de VVD wethouder in Zevenaar.
Augustus 1981 werd Van Maldegem burgemeester van Westkapelle. Oud-gemeentesecretaris Jan Kaland weet nog goed dat Van Maldegem de overgang meemaakte van de burgemeester als de belangrijkste man van de gemeente naar de burgemeester als voorzitter van het dagelijks bestuur. ,,Hij maakte de opkomst mee van de politiek gedreven wethouders die hun stempel drukken op het beleid.” Dat was volgens Kaland wel moeilijk voor Van Maldegem, omdat hij daardoor zelf minder invloed op het beleid had en hij zich vooral moest concentreren op zijn wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid.
‘Hij liet de tijd zijn werk doen’
Jan Bostelaar was een van die wethouders. Hij herinnert zich Van Maldegem als een bestuurder die een wat afwachtende houding aannam bij problemen. ,,Hij ging ze niet uit de weg, maar ging ook niet als een bok op de haverkist erop af. Hij liet de tijd zijn werk doen en soms werkte dat goed.” Het was een manier van besturen die voor Bostelaar nieuw was. ,,Maar waar ik wel van heb geleerd.” Hij noemt hem een prima burgemeester die al vroeg het belang van automatisering inzag. ,,Maar ook iemand die heel actief was als organisator van de personeelsreisjes. Dat vond hij leuk en kon hij goed.”
Op 1 januari 1997 fuseerde de gemeente Westkapelle met onder andere Veere en Valkenisse tot de nieuwe gemeente Veere en werd Van Maldegem ambteloos burger. Hij bleef wonen in de burgemeesterswoning en bleef zich ook als voorzitter inzetten voor het reddingsstation Westkapelle van de KNRM. Toen hij aantrad was het nog een klein station met alleen een wipperkanon. Onder zijn leiding werd het een varend station inclusief een reddingsboot die vaak uitrukt om op zee te helpen.
Als burgemeester was hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dat bleef hij na 1997 doen. Volgens zijn collega Ad Maris heeft hij honderden stellen getrouwd en had hij een geheel eigen persoonlijke en prettige stijl. ,,Hij was wars van dikdoenerij.”

(tekst van Emile Calon, overgenomen uit PZC-digitale krant 8 december 2020)

Henk van Maldegem was als burgemeester nauw betrokken bij de verzwaring van de Westkappelse zeedijk in de jaren 1986-1988 en de daarmee samenhangende stedenbouwkundige aanpassing van het dorp. In 1996, kort voor de gemeentelijke herindeling, stond hij aan de wieg van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle; hij was de ondertekenaar van het raadsbesluit en de stichtingsacte. 

Gepl. 8-12-1996