Tank weg voor grondige opknapbeurt


Een roestige tank wachtend op transport naar Nieuwdorp

De Shermantank staat niet meer op de dijk bij Westkapelle. Met behulp van een zware kraan werd het voertuig op 8 december 2020 van zijn plek getild en per dieplader overgebracht naar de werkloods van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Daar wordt de Sherman volledig gerestaureerd door vrijwilligers. Daarna komt hij weer terug naar Westkapelle.

Wethouder Pieter Wisse (CDA, cultuur) verwacht dat hij er november volgend jaar weer staat als de geallieerde landing wordt herdacht. Wisse is blij dat het dagelijks bestuur van de gemeente geld vrij heeft gemaakt voor de restauratie. ,,Dat we doorgepakt hebben.” Want de tank verkeert in een slechte conditie. De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle sloeg al enkele keren alarm omdat hij maar slechter en slechter werd. De tank moet volgens de stichting behouden blijven omdat het voertuig daadwerkelijk betrokken was bij de bevrijding van Westkapelle. Ook Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum noemt hem zelfs een van de belangrijkste monumenten die herinneren aan de Slag om de Schelde.

De tank wordt de komende weken onderdeel voor onderdeel helemaal uit elkaar gehaald. Dan pas kunnen de vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum zien welke onderdelen aangekocht of nagemaakt moeten worden. Ook wordt er een speciale verf aangebracht zodat de tank bestand is tegen het zout van de zee.

Via een QR-code, op een bord op de plek van de tank, is online het restauratieproject te volgen. Daar worden zowel foto’s als filmpjes op geplaatst. Als de tank terug is gaan vrijwilligers van het Polderhuis haar onderhouden.

Tekst Emile Calon, PZC

Gepl. 9-12-2020

Oud-burgemeester Westkapelle overleden

WESTKAPELLE - Een echte dorpsburgemeester met veel contacten. Met die woorden typeert Westkapellenaar Jan Kaland oud-burgemeester Henk Andries van Maldegem (81). Hij overleed 1 december en zijn familie nam in verband met de coronacrisis in besloten kring afscheid van hem.


Henk van Maldegem in één van de laatste raadsvergaderingen in Westkapelle, geflankeerd door de wethouders Jan Bostelaar en Piet Hengst; 18 april 1996; foto W.F. Helm, Zeeuws Documentatiecentrum

Van Maldegem was van 1981 tot 1997 burgemeester van Westkapelle. Na zijn studie hts werktuigbouwkunde verliet hij zijn geboorteplaats Vlissingen en werkte vier jaar bij het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde in Wageningen. Vervolgens koos hij voor het onderwijs en werd eerst leraar vaktechnisch tekenen aan de lts in Loosduinen en vervolgens leraar praktische toepassing aan de hts in Arnhem. In die tijd kreeg hij ook politieke ambities en werd voor de VVD wethouder in Zevenaar.
Augustus 1981 werd Van Maldegem burgemeester van Westkapelle. Oud-gemeentesecretaris Jan Kaland weet nog goed dat Van Maldegem de overgang meemaakte van de burgemeester als de belangrijkste man van de gemeente naar de burgemeester als voorzitter van het dagelijks bestuur. ,,Hij maakte de opkomst mee van de politiek gedreven wethouders die hun stempel drukken op het beleid.” Dat was volgens Kaland wel moeilijk voor Van Maldegem, omdat hij daardoor zelf minder invloed op het beleid had en hij zich vooral moest concentreren op zijn wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid.
‘Hij liet de tijd zijn werk doen’
Jan Bostelaar was een van die wethouders. Hij herinnert zich Van Maldegem als een bestuurder die een wat afwachtende houding aannam bij problemen. ,,Hij ging ze niet uit de weg, maar ging ook niet als een bok op de haverkist erop af. Hij liet de tijd zijn werk doen en soms werkte dat goed.” Het was een manier van besturen die voor Bostelaar nieuw was. ,,Maar waar ik wel van heb geleerd.” Hij noemt hem een prima burgemeester die al vroeg het belang van automatisering inzag. ,,Maar ook iemand die heel actief was als organisator van de personeelsreisjes. Dat vond hij leuk en kon hij goed.”
Op 1 januari 1997 fuseerde de gemeente Westkapelle met onder andere Veere en Valkenisse tot de nieuwe gemeente Veere en werd Van Maldegem ambteloos burger. Hij bleef wonen in de burgemeesterswoning en bleef zich ook als voorzitter inzetten voor het reddingsstation Westkapelle van de KNRM. Toen hij aantrad was het nog een klein station met alleen een wipperkanon. Onder zijn leiding werd het een varend station inclusief een reddingsboot die vaak uitrukt om op zee te helpen.
Als burgemeester was hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dat bleef hij na 1997 doen. Volgens zijn collega Ad Maris heeft hij honderden stellen getrouwd en had hij een geheel eigen persoonlijke en prettige stijl. ,,Hij was wars van dikdoenerij.”

(tekst van Emile Calon, overgenomen uit PZC-digitale krant 8 december 2020)

Henk van Maldegem was als burgemeester nauw betrokken bij de verzwaring van de Westkappelse zeedijk in de jaren 1986-1988 en de daarmee samenhangende stedenbouwkundige aanpassing van het dorp. In 1996, kort voor de gemeentelijke herindeling, stond hij aan de wieg van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle; hij was de ondertekenaar van het raadsbesluit en de stichtingsacte. 

Gepl. 8-12-1996

 

 

Oudste inwoner van Westkapelle Piet Minderhoud overleden

Op 27 november 2020 is in het ziekenhuis in Goes de Westkappelaar Pieter Minderhoud overleden. Hij was ruim 100 jaar oud en daarmee de oudste inwoner van het dorp.

Piet Minderhoud werd geboren op 20 december 1919 in Westkapelle maar woonde een groot deel van zijn leven in Middelburg. Na de oorlog en de droogmaking van Walcheren kregen hij en zijn vrouw de gelegenheid een agrarisch bedrijf te starten in het gebied tussen Middelburg en Nieuw- en Sint Joosland. Zo’n 40 jaar lang bleven zij hier “boeren”. Pas na zijn pensioen, omstreeks 1990, keerden zij in hun geboorteplaats terug in een nieuwe woning aan de Nieuwe Dijkstraat.
Piet nam, ook na het overlijden van zijn vrouw, ten volle deel aan het Westkappelse sociale leven. Samen met leeftijdgenoten was hij een trouw bezoeker van de sociale evenementen als verenigingsuitvoeringen, de kermis en Zing maar mee-avonden. Tot kort voor zijn dood was hij actief in de biljartvereniging Oudjes Op Stoot. In december 2019 vierde hij zijn 100e verjaardag met een drukbezochte receptie in “Westkapelle Herrijst”, waarbij hij werd toegespeeld door de brassband OKK.


Piet Minderhoud, links op de foto, met zijn maats bij Zing maar mee in het Polderhuis in 2013; foto Jan de Jonge

Maar de laatste jaren sukkelde hij wel steeds meer met zijn gezondheid. Hij kon nog zelfstandig blijven wonen maar werd daarbij afhankelijk van hulp van zijn familie. Een heupfractuur overleefde hij uiteindelijk niet.
Een markante Westkappelaar uit vroeger tijd is ons ontvallen. Piet zal worden begraven in Westkapelle op 2 december 2020.

De oudste Westkappelaar is nu de eveneens 100-jarige Lourus Roelse. 

Gepl. 30-11-2020

Presidentsverkiezing in "Westkappels" Amerika

Ook de nazaten van de Westkappelaars in de USA hebben hun voorkeur voor een Amerikaanse president. In de county Sheboygan in de staat Wisconsin, waar veel Amerikanen met Westkappelse roots wonen, stemden 27.109 mensen (=41%) voor Joe Biden en waren 37.624 stemmen, een ruime meerderheid van 57% voor Donald Trump. De staat Wisconsin als geheel stemde met een minimale meerderheid voor Joe Biden. 

Gepl. 11-11-2020

 

 

Beeldbank Westkapelle hersteld en aangevuld met nieuwe foto's 


De Dijkstraat tijdens de dijkverzwaring in 1986; foto D. Minderhoud

De eerder gemelde problemen met de Beeldbank Westkapelle zijn opgelost. Tegelijkertijd zijn er diverse nieuwe foto's op de beeldbank geplaatst. 
Van grote historische waarde zijn de foto's die in de zomer van 1907 zijn gemaakt door de Franse kunstenaar Albert Depré. Een aantal van deze foto's werden eerder tentoongesteld in het Polderhuis Westkapelle, maar zijn nu ook te bewonderen op de beeldbank. 
Tevens is er een nieuwe rubriek toegevoegd: Dijkverzwaringen en zandsuppleties na 1985 . Hier zijn meer dan 80 foto's te zien, waarmee een impressie wordt gegeven van de toestand vòòr, tijdens en na de grote dijkverzwaring in de jaren 1986-1988, een ware metamorfose van dijk en dorp. Daarbij zijn veel, nooit eerder gepubliceerde dia's gemaakt door Daan Minderhoud, indertijd medewerker van het Waterschap Walcheren.  

Daarnaast zijn in de afgelopen maanden nog diverse foto's van uiteenlopende aard gepubliceerd. 

Gepl. 3-8-2020