Oudste inwoner van Westkapelle Piet Minderhoud overleden

Op 27 november 2020 is in het ziekenhuis in Goes de Westkappelaar Pieter Minderhoud overleden. Hij was ruim 100 jaar oud en daarmee de oudste inwoner van het dorp.

Piet Minderhoud werd geboren op 20 december 1919 in Westkapelle maar woonde een groot deel van zijn leven in Middelburg. Na de oorlog en de droogmaking van Walcheren kregen hij en zijn vrouw de gelegenheid een agrarisch bedrijf te starten in het gebied tussen Middelburg en Nieuw- en Sint Joosland. Zo’n 40 jaar lang bleven zij hier “boeren”. Pas na zijn pensioen, omstreeks 1990, keerden zij in hun geboorteplaats terug in een nieuwe woning aan de Nieuwe Dijkstraat.
Piet nam, ook na het overlijden van zijn vrouw, ten volle deel aan het Westkappelse sociale leven. Samen met leeftijdgenoten was hij een trouw bezoeker van de sociale evenementen als verenigingsuitvoeringen, de kermis en Zing maar mee-avonden. Tot kort voor zijn dood was hij actief in de biljartvereniging Oudjes Op Stoot. In december 2019 vierde hij zijn 100e verjaardag met een drukbezochte receptie in “Westkapelle Herrijst”, waarbij hij werd toegespeeld door de brassband OKK.


Piet Minderhoud, links op de foto, met zijn maats bij Zing maar mee in het Polderhuis in 2013; foto Jan de Jonge

Maar de laatste jaren sukkelde hij wel steeds meer met zijn gezondheid. Hij kon nog zelfstandig blijven wonen maar werd daarbij afhankelijk van hulp van zijn familie. Een heupfractuur overleefde hij uiteindelijk niet.
Een markante Westkappelaar uit vroeger tijd is ons ontvallen. Piet zal worden begraven in Westkapelle op 2 december 2020.

De oudste Westkappelaar is nu de eveneens 100-jarige Lourus Roelse. 

Gepl. 30-11-2020

Presidentsverkiezing in "Westkappels" Amerika

Ook de nazaten van de Westkappelaars in de USA hebben hun voorkeur voor een Amerikaanse president. In de county Sheboygan in de staat Wisconsin, waar veel Amerikanen met Westkappelse roots wonen, stemden 27.109 mensen (=41%) voor Joe Biden en waren 37.624 stemmen, een ruime meerderheid van 57% voor Donald Trump. De staat Wisconsin als geheel stemde met een minimale meerderheid voor Joe Biden. 

Gepl. 11-11-2020

 

 

Beeldbank Westkapelle hersteld en aangevuld met nieuwe foto's 


De Dijkstraat tijdens de dijkverzwaring in 1986; foto D. Minderhoud

De eerder gemelde problemen met de Beeldbank Westkapelle zijn opgelost. Tegelijkertijd zijn er diverse nieuwe foto's op de beeldbank geplaatst. 
Van grote historische waarde zijn de foto's die in de zomer van 1907 zijn gemaakt door de Franse kunstenaar Albert Depré. Een aantal van deze foto's werden eerder tentoongesteld in het Polderhuis Westkapelle, maar zijn nu ook te bewonderen op de beeldbank. 
Tevens is er een nieuwe rubriek toegevoegd: Dijkverzwaringen en zandsuppleties na 1985 . Hier zijn meer dan 80 foto's te zien, waarmee een impressie wordt gegeven van de toestand vòòr, tijdens en na de grote dijkverzwaring in de jaren 1986-1988, een ware metamorfose van dijk en dorp. Daarbij zijn veel, nooit eerder gepubliceerde dia's gemaakt door Daan Minderhoud, indertijd medewerker van het Waterschap Walcheren.  

Daarnaast zijn in de afgelopen maanden nog diverse foto's van uiteenlopende aard gepubliceerd. 

Gepl. 3-8-2020

 

Storingen Beeldbank

Door softwareproblemen zijn diverse foto's in de Beeldbank Westkapelle op deze website niet toegankelijk. Er wordt in fasen gewerkt aan herstel. Daarom zullen in de komende weken diverse foto's die al eerder op de beeldbank stonden ook vermeld worden in de nieuw ge-uploade foto's. De nummering van de foto's kan wijziging ondergaan. 

12-6-2020

 

 

De Westkappelse Kreek in woord en beeld 1944-2019

75 jaar geleden ontstond door de inundatie van Walcheren een grote kreek achter de Westkappelse zeedijk. Deze kreek ontwikkelde zich tot een fraai natuur- en wandelgebied. Op de Beeldbank Westkapelle is een fotoserie geplaatst van de kreek vanaf haar ontstaan tot heden. De serie met uitvoerige toelichting geeft in woord en in beeld een prima indruk van de kreek, hoe de omgeving er uitzag en hoe het op en om de kreek in de loop der tijd veranderde. 

Bekijk hier de foto's.

 

Gepl. 6 december 2019