Storingen Beeldbank

Door softwareproblemen zijn diverse foto's in de Beeldbank Westkapelle op deze website niet toegankelijk. Er wordt in fasen gewerkt aan herstel. Daarom zullen in de komende weken diverse foto's die al eerder op de beeldbank stonden ook vermeld worden in de nieuw ge-uploade foto's. De nummering van de foto's kan wijziging ondergaan. 

12-6-2020

 

 

De Westkappelse Kreek in woord en beeld 1944-2019

75 jaar geleden ontstond door de inundatie van Walcheren een grote kreek achter de Westkappelse zeedijk. Deze kreek ontwikkelde zich tot een fraai natuur- en wandelgebied. Op de Beeldbank Westkapelle is een fotoserie geplaatst van de kreek vanaf haar ontstaan tot heden. De serie met uitvoerige toelichting geeft in woord en in beeld een prima indruk van de kreek, hoe de omgeving er uitzag en hoe het op en om de kreek in de loop der tijd veranderde. 

Bekijk hier de foto's.

 

Gepl. 6 december 2019 

Oud-burgemeester van Westkapelle Th. H. de Meester overleden


Theodoor Herman de Meester (1926-2019) als burgemeester van Westkapelle

Theodoor Herman de Meester, van 1959 tot 1966 burgemeester van Westkapelle, is op 2 december 2019 overleden. Hij was 93 jaar oud. De laatste jaren van zijn leven speelde zijn hoge leeftijd hem parten en verbleef hij in het Gasthuis in Middelburg, waar hij ook overleed.
Per 16 oktober werd De Meester benoemd tot burgemeester van Westkapelle. Hij was op dat moment Luitenant der zee 1e klasse bij de Koninklijke Marine en had gevaren als commandant van een eskader mijnenvegers. Op 9 november 1959 werd hij ingehuldigd als burgemeester. Vlak daarvoor was hij feestelijk ingehaald in Westkapelle, op de traditionele wijze met zijn gezin gezeten in een open landauer, met handkracht getrokken door een groep Westkappelaars. 
De Meester stond aan het hoofd van het gemeentebestuur in een tijd dat Westkapelle zich als badplaats begon te ontwikkelen. Daarin nam hij zelf de nodige initiatieven, o.a. met de ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Joossesweg. Ook de dorpsuitbreiding van Westkapelle kreeg tijdens zijn burgemeesterschap vaste vorm met de afronding van het plan “Noord” en de woningbouw op diverse locaties. Op zijn instigatie werd de Sherman tank, die voorbestemd was om te worden gesloopt voor oud ijzer, behouden en als oorlogsmonument op de dijk geplaatst. Toen in de kermisweek van 1961 het gezin De Meester werd verblijd met de geboorte van een zoon besloot de burgemeester de feestvreugde te verhogen door de kermis met één dag te verlengen; de carrousel en de zweefmolen draaiden dinsdags, wel, maar de Westkappelaars toonden zich, kermismoe als zij waren, niet gevoelig voor deze bestuurlijke frivoliteit. 
Op 1 september 1966 verhuisde De Meester met zijn gezin naar Markelo, waar hij zijn burgemeesterscarrière voortzette. Maar in 1971 kwam hij terug naar Zeeland als burgemeester van Zierikzee.
Hij ging met daar met vervroegd pensioen op 1 september 1986, waarna hij zich vestigde hij in Veere. Hij toonde zich nog regelmatig zeer betrokken bij Westkapelle en was o.a. een fervent bezoeker van de concerten van het Westkappels (Dames)koor.

Gepl. 4 december 2019

Na het overlijden van de SCW-secretaris Ko Gabriëlse heeft het bestuur de taken opnieuw verdeeld. 

Zie: SCW-bestuur

Het verslag van de activiteiten van de SCW in 2018 is hier te bekijken. 

 

Gepl. 8-11-2019