Presidentsverkiezing in "Westkappels" Amerika

Ook de nazaten van de Westkappelaars in de USA hebben hun voorkeur voor een Amerikaanse president. In de county Sheboygan in de staat Wisconsin, waar veel Amerikanen met Westkappelse roots wonen, stemden 27.109 mensen (=41%) voor Joe Biden en waren 37.624 stemmen, een ruime meerderheid van 57% voor Donald Trump. De staat Wisconsin als geheel stemde met een minimale meerderheid voor Joe Biden. 

Gepl. 11-11-2020

 

 

Beeldbank Westkapelle hersteld en aangevuld met nieuwe foto's 


De Dijkstraat tijdens de dijkverzwaring in 1986; foto D. Minderhoud

De eerder gemelde problemen met de Beeldbank Westkapelle zijn opgelost. Tegelijkertijd zijn er diverse nieuwe foto's op de beeldbank geplaatst. 
Van grote historische waarde zijn de foto's die in de zomer van 1907 zijn gemaakt door de Franse kunstenaar Albert Depré. Een aantal van deze foto's werden eerder tentoongesteld in het Polderhuis Westkapelle, maar zijn nu ook te bewonderen op de beeldbank. 
Tevens is er een nieuwe rubriek toegevoegd: Dijkverzwaringen en zandsuppleties na 1985 . Hier zijn meer dan 80 foto's te zien, waarmee een impressie wordt gegeven van de toestand vòòr, tijdens en na de grote dijkverzwaring in de jaren 1986-1988, een ware metamorfose van dijk en dorp. Daarbij zijn veel, nooit eerder gepubliceerde dia's gemaakt door Daan Minderhoud, indertijd medewerker van het Waterschap Walcheren.  

Daarnaast zijn in de afgelopen maanden nog diverse foto's van uiteenlopende aard gepubliceerd. 

Gepl. 3-8-2020

 

Storingen Beeldbank

Door softwareproblemen zijn diverse foto's in de Beeldbank Westkapelle op deze website niet toegankelijk. Er wordt in fasen gewerkt aan herstel. Daarom zullen in de komende weken diverse foto's die al eerder op de beeldbank stonden ook vermeld worden in de nieuw ge-uploade foto's. De nummering van de foto's kan wijziging ondergaan. 

12-6-2020

 

 

De Westkappelse Kreek in woord en beeld 1944-2019

75 jaar geleden ontstond door de inundatie van Walcheren een grote kreek achter de Westkappelse zeedijk. Deze kreek ontwikkelde zich tot een fraai natuur- en wandelgebied. Op de Beeldbank Westkapelle is een fotoserie geplaatst van de kreek vanaf haar ontstaan tot heden. De serie met uitvoerige toelichting geeft in woord en in beeld een prima indruk van de kreek, hoe de omgeving er uitzag en hoe het op en om de kreek in de loop der tijd veranderde. 

Bekijk hier de foto's.

 

Gepl. 6 december 2019 

Oud-burgemeester van Westkapelle Th. H. de Meester overleden


Theodoor Herman de Meester (1926-2019) als burgemeester van Westkapelle

Theodoor Herman de Meester, van 1959 tot 1966 burgemeester van Westkapelle, is op 2 december 2019 overleden. Hij was 93 jaar oud. De laatste jaren van zijn leven speelde zijn hoge leeftijd hem parten en verbleef hij in het Gasthuis in Middelburg, waar hij ook overleed.
Per 16 oktober werd De Meester benoemd tot burgemeester van Westkapelle. Hij was op dat moment Luitenant der zee 1e klasse bij de Koninklijke Marine en had gevaren als commandant van een eskader mijnenvegers. Op 9 november 1959 werd hij ingehuldigd als burgemeester. Vlak daarvoor was hij feestelijk ingehaald in Westkapelle, op de traditionele wijze met zijn gezin gezeten in een open landauer, met handkracht getrokken door een groep Westkappelaars. 
De Meester stond aan het hoofd van het gemeentebestuur in een tijd dat Westkapelle zich als badplaats begon te ontwikkelen. Daarin nam hij zelf de nodige initiatieven, o.a. met de ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Joossesweg. Ook de dorpsuitbreiding van Westkapelle kreeg tijdens zijn burgemeesterschap vaste vorm met de afronding van het plan “Noord” en de woningbouw op diverse locaties. Op zijn instigatie werd de Sherman tank, die voorbestemd was om te worden gesloopt voor oud ijzer, behouden en als oorlogsmonument op de dijk geplaatst. Toen in de kermisweek van 1961 het gezin De Meester werd verblijd met de geboorte van een zoon besloot de burgemeester de feestvreugde te verhogen door de kermis met één dag te verlengen; de carrousel en de zweefmolen draaiden dinsdags, wel, maar de Westkappelaars toonden zich, kermismoe als zij waren, niet gevoelig voor deze bestuurlijke frivoliteit. 
Op 1 september 1966 verhuisde De Meester met zijn gezin naar Markelo, waar hij zijn burgemeesterscarrière voortzette. Maar in 1971 kwam hij terug naar Zeeland als burgemeester van Zierikzee.
Hij ging met daar met vervroegd pensioen op 1 september 1986, waarna hij zich vestigde hij in Veere. Hij toonde zich nog regelmatig zeer betrokken bij Westkapelle en was o.a. een fervent bezoeker van de concerten van het Westkappels (Dames)koor.

Gepl. 4 december 2019