In memoriam Abraham de Kam


Op 6 januari 2015 is Abraham de Kam, in leven hoofdtorenwachter op de vuurtoren en het ijzeren torentje, op 95-jarige leeftijd overleden.
Bram de Kam was tot op hoge leeftijd een bekende verschijning in Westkapelle.
Op 10 augustus 1920 werd hij in Westkapelle en tot zijn laatste dag bewoonde hij het torenwachterhuis aan de De Casembrootstraat.
In 1945 kwam hij in dienst als torenwachter. In 1966 werd hij bevorderd tot hoofdtorenwachter. Zijn belangrijkste werk was het toezicht houden op en zorg dragen voor het goed functioneren van de lichtinstallatie van de vuurtoren. Hij was nauw betrokken bij de restauratie van de toren en de installatie van het nieuwe licht na de tweede wereldoorlog. Daarnaast deed hij dienst op het ijzeren torentje als kustwachter.
In 1982 ging hij met pensioen, maar in de jaren daarna bleef hij zich nauw betrokken voelen met de toren en kon hij daar boeiend en beeldend over vertellen.
Hij nam volop deel aan het sociale leven en hij bezocht tot vlak voor zijn dood familiefeesten, verenigingsuitvoeringen en zelfs de kermis.


Bram de Kam (2e van rechts) zingt aawerwesse tijdens "Zing maar mee" bij het
Polderhuis in 2013;
links zijn maten Piet Minderhoud en Kris Minderhoud, rechts Joost Cijsouw;
foto Jan de Jonge

Gepl. 8 januari 2016

"Looft den Heere" is gestopt

Op zaterdag 12 december 2015 hield de chr. gem. zangvereniging "Looft den Heere" haar allerlaatste concert, in de Moriakerk in Westkapelle.
De zangvereniging werd opgericht in 1906 en heeft 109 jaar lang een toonaangevende rol gespeeld in het Westkappels cultureel en religieus leven. Maar een steeds teruglopend ledental en het ontbreken van jonge aanwas noodzaakte de vereniging er nu toch mee te stoppen. Vooral een tekort aan mannenstemmen vormde een probleem.


"Looft den Heere" in haar laatste samenstelling; foto Jan Willem Reijnierse

Voor het afscheidsconcert o.l.v. dirigente Leny Stokman was afgelopen afgelopen zaterdag veel belangstelling. Het was tevens een kerstconcert en het koor wilde daar hoe dan ook een feestelijk tintje aan geven. Om dit mogelijk te maken kreeg het koor versterking van negen extra zangers. De trompettisten Jinty Kleinepier en Peter Slabber gaven nog een extra cachet aan het geheel.

Gepl. 13-12-2015

Robert van Dierendonck vertelt over de late IJzertijd op Walcheren en het offer van Grijpskerke


In de IJzertijd (400-20 voor Chr.) was Walcheren al bewoond. Op veel plaatsen zijn in de bodem resten van oude bewoning en culturen opgegraven.
Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle houdt drs. Robert van Dierendonck, archeoloog bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), een lezing over de spectaculaire vondsten uit de late IJzertijd langs de Kievitshoekweg bij Grijpskerke. De vondsten zijn waarschijnlijk resten van een offerritueel en zij werpen een nieuw licht op de oudste geschiedenis van Walcheren.
 
Tijdstip: donderdag 12 november 2015, 19.30 uur
Plaats: Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 152, Westkapelle
Toegang gratis.

 

Gepl.: 6 nov. 2015

Herdenkingen Westkapelle

Op zondag 1 november 2015 vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers en -ellende.

De plechtigheden beginnen 's morgens om 11 uur rondom de Libertybridge bij Het Polderhuis met het uitspreken van de zgn. Akte van Herinnering (in het Engels).Na het spelen van de Last Post volgt een minuut stilte. Bij de brug en het oorlogsmonument op de dijk worden kransen gelegd. De brassband OKK speelt dan koralen. Na de kranslegging speelt OKK de volksliederen van alle landen die bij de bevrijding van Westkapelle en Walcheren waren betrokken.

Om 12 uur is achter de vuurtoren de plechtigheid voor de herdenking van de burgerslachtoffers in Westkapelle.
Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere houdt een toespraak. Ook hier wordt een Akte van Herinnering uitgesproken en is er tevens de voordracht van een gedicht over het  herdenkingmonument achter de toren geschreven door mevrouw Marie Cijsouw-Kaland. 

Bij de graven van de Westkappelse oorlogsslachtoffers worden kransen gelegd onder het spelen van koralen door OKK. Als afsluiting van de plechtigheid speelt OKK het Wilhelmus.

Na de plechtigheden bij de vuurtoren begeeft een vertegenwoordiging van het 47e en 48e Royal Marine Commando zich naar het monument bij de radartoren op de dijk. In een korte
plechtigheid worden hier de gevallenen van deze legeronderdelen herdacht.

Gepl. 29 okt. 2015

 

Bekijk de trailer van Geheimen achter de dijk

Gepl. 7 sept. 2015