Cultuurgeschiedenis

Cultuurgeschiedenis is vooral zichtbaar en tastbaar in de gebouwen en voorwerpen die in de loop van de tijd tot stand zijn gekomen. Door de verwoestingen in 1944 zijn in Westkapelle weinig monumenten bewaard gebleven. Toch zijn er diverse gebouwen en andere objecten die speciale aandacht verdienen. Monumentale of historisch belangrijke objecten, zowel nog bestaande als in de oorlog verwoeste, worden nader toegelicht in de rubriek Monumenten.