De Westkapelse Zeedijk


Westkapelle en de Westkappelse Zeedijk vormen een tweeëenheid. Het dorp is verweven met "d'n diek". Het enorme dijklichaam met een totale lenge van ruim vier kilometer bepaalt het beeld, het karakter en de identiteit van het dorp.

Eeuwenlang ook is de Westkappelse Zeedijk een begrip geweest voor polderbestuurders en dijkbeheerders tot ver buiten Walcheren. De dijk immers heeft de faam "de sterkste aller dijken" te ziin en is, gelegen op de zuidwestelijke punt van Nederland, de zeewering, die het meest door het geweld van de zee wordt belaagd.

Hoe de dijk er uitziet, wat erop allemaal gepasseerd is en hoe hij in de loop van de jaren is veranderd, kunt u zien in de Beeldbank Westkapelle, in de rubrieken Dijk- en dijkwerk , Dijkdoorbraak en dijkherstel 1944-1950 en Dijkversterking en zandsuppleties na 1985

Lees meer over de geschiedenis en de cultuur van de dijk in de rubriek Westkapelse Zeedijk>Geschiedenis

Bijzonderheden over het dijkwerk en het leven van de dijkwerkers vindt u in Westkapelse zeedijk>dijkwerk en dijkwerkers