Artikelindex

Kunst en Wetenschap in Westkapelle

Het Zeeuwse Licht is uniek. Een bijzondere lichtval langs de kust en met een unieke weerschijn over de zee en het land van Walcheren. Geen wonder dat  dit bijzondere licht in de loop der tijd veel kunstenaars heeft aangetrokken en geïnspireerd.

Domburg werd vanaf de 2e helft van de 19e eeuw een echte kunstenaarskolonie met bekende namen als Jan TooropPiet Mondriaan en Jacoba van Heemskerk. Westkapelle is veel minder bekend in de kunstwereld, niet echt wat je een kunstenaarsdorp noemt. Toch zijn ook Westkapelle met zijn kenmerkende architectuur en de dijk en de Westkappelaars met hun bijzondere levensstijl en tradities een rijke inspiratiebron gebleken voor een diversiteit aan kunstuitingen; schilders, beeldhouwers, schrijvers, fotografen, filmers, velen werden aangetrokken door het zo aparte dorp en lieten dat op de een of andere manier zien of refereerden eraan in hun werk. In de slipstream van de artistieke hoogconjunctuur in Domburg heeft zo ook Westkapelle een plaats gekregen in de kunstwereld.
En daarnaast hebben veel Westkappelaars zelf hun sporen verdiend in de kunst en in de wetenschap. Van oudsher kent Westkapelle ook veel verenigingen gericht op (amateuristische) kunstuitoefening.
In deze rubriek wordt aan een aantal voor Westkapelle belangrijke kunstenaars, wetenschappers en verenigingen meer aandacht besteed. Zie de lijst in alfabetische volgorde boven aan de pagina. In de beschrijvingen ligt de nadruk op het "Westkappelse" werk van de kunstenaars.

1 juli 2015, hits 7264