Artikelindex

Hermanus Petrus Schouten

Hermanus Petrus Schouten (Amsterdam, gedoopt 28 november 1747 – Haarlem, 11 mei 1822), werkende prentkunstenaar, aquarellist, etser, schilder en tekenaar

Schouten kreeg zijn opleiding van zijn vader Johannes Schouten (1716-1792) en later bij Paulus van Liender en de bekende kunstverzamelaar Cornelis Ploos van Amstel. In diens opdracht maakte hij een serie topografische tekeningen van Amsterdam. Hierboven is hij afgebeeld als tekenaar van stedelijke objecten. In 1792 verhuisde hij van Amsterdam naar Haarlem, maar hij bleef stadsgezichten van zijn geboortestad maken. Zijn beste werk dateert uit de periode 1785-1790 toen zijn dorps- en stadsgezichten een grote degelijkheid en precisie kregen. Schoutens werk vertoont de invloed van de gedetailleerde schildersstijl van de 17e-eeuwse kunstenaars als Jan van der Heijden. Niet alleen Haarlem en Amsterdam werden door hem getekend, hij maakte ook stads- en dorpsgezichten in "de provincie", zo ook een aquarel van Westkapelle.

H.P. Schouten, Kerk van het dorp Westkapelle, van de dijk af gezien, op de voorgrond een molen; ca. 1772, waterverf op papier, 197x268 mm, Rijksmuseum Amsterdam

De aquarel toont een Westkappels panorama vanuit een hoog standpunt, kennelijk vanaf de dijk ter hoogte van de huidige Molenweg. Centraal staat het eigenlijke onderwerp, de Willibroduskerk en de toren met een stompe spits. Deze spits is verwijderd in 1817 toen de kerktoren een vuurtoren werd. Zie: vuurtoren. Van de kerk is het de dwarsschip en het voorste deel van de twee zijbeuken te zien. De torenklok zegt dat het vijf voor vijf is. Prominent aanwezig is de wat bouwvallig ogende standaardmolen. Deze molen en het eveneens afgebeelde molenhuis stonden aan de westkant van de Molenwal tegenover de huidige molen De Noorman. Ten tijde van de bouw van de dijkmolen in 1773 is deze standaardmolen gesloopt. Daardoor is de aquarel te dateren op ca. 1772.
De voorgrond van het tafereel toont de Molenweg, die toentertijd nog buiten het eigenlijke dorp lag. De boerderij links stond op een hoog gelegen terrein nabij de huidige Boekhoutstraat, bekend als "d'ôôgte". Deze boerderij is verwoest door het bombardement in 1944 en de omgeving is onherkenbaar veranderd.

Gepl. 1 juli 2015