Artikelindex

 Ad Braat

Adrianus Stephanus Maria Braat (Roosendaal, 18 januari 1919 - Zierikzee, 31 januari 2000), beeldhouwer, keramist, tekenaar

Ad Braat is vooral bekend geworden als beeldhouwer. Hij was een autodidact. Zijn onderwerpen waren portretten, figuurvoorstellingen en religieuze voorstellingen. Aanvankelijk was zijn werk abstract, later meer figuratief. Hij bewoonde samen met zijn vrouw Tessa Braat-Voorhuis het monumentale Burgerweeshuis in Zierikzee. Het echtpaar organiseerde hier 44 jaar lang een grote zomertentoonstelling. Het aanvankelijk bescheiden evenement groeide uit tot een beeldentuin van naam, met jaarlijks werk van ruim 40 kunstenaars. De beeldentuin werd steevast gecombineerd met een expositie klein antiek en curiosa.

In 1979 kreeg Braat van de gemeente Westkapelle opdracht tot het maken van een beeld van een dijkwerker. De fontein die tot dan op de Markt stond, was vanaf de plaatsing in 1969 controversieel onder de bevolking en had daardoor een negatief imago. Burgemeester Leen Moermond was niet helemaal wars van populistische acties en drukte door dat de fontein zou worden gesloopt en vervangen door iets dat meer appelleerde aan de Westkappelse identiteit: een standbeeld van een dijkwerker. Moermond en Braat kenden elkaar en zo was de opdracht vlot verstrekt. Braat maakte enkele proefmodellen voor een bronzen beeld, waaruit de bevolking van Westkapelle kon kiezen.

Model voor een dijkwerker dat het niet gehaald heeft

Het uitverkoren beeld, een bronzen steenzetter, werd op 11 september 1979 op de Markt onthuld door Jans Moermond-Mol, echtgenote van de burgemeester. 

De dijkwerker op zijn oorspronkelijke plaats op de Markt op een dijkje van basaltstenen

De dijkwerker kreeg in de volksmond de naam "Booisje" omdat sommigen een gelijkenis zagen met de dijkwerker Leunis "Booisje" de Witte (1887-1972).
Na een reconstructie van het Marktplein in 1997 verhuisde de dijkwerker enkele meters, tot voor de ingang van het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst".

In dezelfde tijd als de opdracht voor de dijkwerker kocht de gemeente van Ad Braat in het kader van zgn. "1%-regeling" (1% van het bouwbudget mocht worden besteed aan kunst) ter verfraaiing van de openbare basisschool De Lichtboei het eveneens bronzen beeld "Beestenboel", een opeenstapeling van dierenfiguren.

Beestenboel op het schoolplein