Monument voor Molukse geschiedenis in Westkapelle

Op de dijk, ter hoogte van de Vroonwegeling, is maandag 21 maart 2011 een monument onthuld ter herinnering aan het verblijf van Molukse gezinnen in Westkapelle. Op 21 maart was het precies 60 jaar geleden, dat mensen uit de Molukken, na de onafhankelijkheid van Indonesië van hun eilanden verdreven, in Nederland aankwamen. Een aantal gezinnen kwam terecht in Westkapelle waar zij werden gehuisvest in het voormalig arbeiderskamp, in de volksmond "'t Kamp". Naast de, zeker naar huidige maatstaven, mensonterende verblijfsomstandigheden in het kamp, kregen de Molukkers te maken met een confrontatie met het "gezag". De politie achte het nodig om ongeregeldheden te beslechten met karabijnschoten en internering van de mannelijke bevolking. Het nu opgerichte monument houdt de herinnering aan al deze ellende levend.

De kranten van dinsdag 22 maart 2011 (De Volksrant en PZC)

› Regio › Walcheren
Moluks monument in Westkapelle onthuld
maandag 21 maart 2011 | 17:47 | Laatst bijgewerkt op: maandag 21 maart 2011 | 21:01
WESTKAPELLE - Commissaris van de Koningin Karla Peijs heeft maandagmiddag het Moluks monument ter herinnering op de Zeedijk in Westkapelle onthuld.
De bronzen gedenksteen van de Middelburgse kunstenares Trinette Ledelay bevat restanten van het Moluks opvangkamp dat halverwege de vorige eeuw aan de voet van de dijk zat. De onthulling werd verder onder anderen bijgewoond door de president in ballingschap van de RMS John Wattilete, gedeputeerde Harry van Waveren, Veers burgemeester Rob van der Zwaag en een groot aantal voormalig kampbewoners. Na de onthulling werd in het Polderhuis een dubbelexpositie geopend waarin de geschiedenis van Molukkers in Zeeland wordt belicht met daarnaast werk van Trinette Ledelay.

Lees dinsdag meer in de editie Walcheren van de PZC over de onthulling van het monument

Dijkversterking "D'n platten dune"

Onder directie van het Projectbureau Zeeweringen starten een dezer dagen de werkzaamheden voor versterking van de dijk bij het badstrand. Vooral de zuidelijke kop van de zeedijk, die vroeger "D'n platten dune" heette wordt vrij ingrijpend veranderd.  Op "de kop", zoals het hier tegenwoordig ook wel wordt genoemd, wordt de glooiing versterkt met breuksteen en asfalt. Dit dijkgedeelte wordt ook verhoogd tot achter het gebouw van de reddingmaatschappij. Voor de zomer zou het karwei geklaard moeten zijn.

Het dijkversterkingsplan, dat bij de officiële instantie "Het Gat van Westkapelle heet,  kunt u hier integraal downloaden

5-3-2011

Website SCW is officieel on line

Op 23 februari 2011 is de website van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle officieel on line gegaan. De site bestond ook al voor die tijd maar was eigenlijk nog niet compleet genoeg. Ook in de komende tijd zullen veel artikelen en foto's worden toegevoegd. Het bestuur van de SCW nodigt iedereen uit artikelen of verhaaltjes over Westkapelle en haar cultuur in te zenden voor plaatsing in de rubriek Columns.

De PZC meldde op 23 februari 2011 over de nieuwe website:

Website over cultureel verleden Westkapelle

door Maurits Sep. woensdag 23 februari 2011 | 08:01 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 23 februari 2011 | 09:34

WESTKAPELLE - Het dialect, de klederdracht, de kunst en een beeldbank vol oude foto's. Een nieuwe website brengt het cultuurhistorisch verleden van Westkapelle binnen handbereik.

Het leven in het dorp vanaf het begin van de twintigste eeuw is door de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle samengevat in de site. De stichting had de afgelopen tijd de beschikking gekregen over steeds meer materiaal. De beste manier om dat voor iedereen toegankelijk te maken, is via een site, vond de stichting.

Een belangrijk onderdeel ervan is de Beeldbank Westkapelle. Daarin zitten honderden foto's. Die geven vooral een beeld van het dorp zoals dat er uitzag voor de Tweede Wereldoorlog. Volgens de stichting zitten er niet alleen de klassieke prentbriefkaarten in, maar juist ook heel veel foto's van particulieren. Daardoor geeft de Beeldbank Westkapelle een veel completer beeld van het leven in het dorp.

Behalve ruimte voor historie is op de site ook plaats voor actualiteit met een nieuwsrubriek, ruimte voor columns en een gastenboek.


Reacties

Sorteer reacties

Geweldig ! Ga door ! Jan Geldof / Oranjeroutespecialist

Jan Geldof - 23-02-2011 | 11:34

 

Slagwerkgroep van OKK met October Inferno

Bij concoursen en concerten heeft de slagwerkgroep van OKK veel succes en bewondering geoogst met het nummer October Inferno. een compositie van de bekende componist voor slagwerkmuziek Kees Nijsse. Het is een muzikale en aangrijpende vertolking van het bombardement op Westkapelle op 3 oktober 1944. Geïnspireerd door het succes heeft de slagwerkgroep een CD opgenomen en uitgegeven, ook October Inerno geheten. Andere nummers op de CD zijn Circus Renz, Apache, Galloping Comedians en nog enkele andere. Dirigent van de slagwerkgroep is Cora Knuijt-Dellebeke.

De CD is in een beperkte oplage verkrijgbaar bij bestuursleden van de muziekvereniging OKK

 

Expositie Machteld van der Wijst in Zeeuwse Bibliotheek

Machteld van der Wijst, opgegroeid en lang woonachtig in Westkapelle, exposeert een deel van haar schilderijen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

De tentoonstelling heet "Zeg mij hoe te leven". Deze titel is, samen met een existentiële twijfel in tijden van chaos en wanhoop, haar hartekreet en een oproep aan het publiek om zichzelf die vraag te stellen. Machteld doet dat met grote en kleine schilderijen en ook een soort speelhuis van karton. Op de schilderijen zijn in lijnen en vlekken verwrongen estalten te zien. Haar hoofdmotief is het verlangen om de relatie van mens en aaarde harmonisch vorm te geven. Hoewel Machteld mooi kan schilderen, ziet ze daar bewust van af in haar werk dat niettemin boeiend is door een combinatie van subtiel en expressief vorm- en materiaalgebruik.

Locatie: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg

Vanaf heden t/m 5 februari 2011, dinsdag t/m vrijdag 10-21 uur, zaterdag 10-16 uur

Meer over Machteld van der Wijst en haar werk